Velikonoční dílna na Kozím plácku

Datum a čas konání 22.3.2016 17:00

Místo konání Křižovatka ulic Kozí, Vězeňská, Haštalská a U obecního dvora, Kozí plácek, Praha 1

Autor Otakar Pištora

Program