Odhalení - šachy na ulici

Datum a čas konání 14.6.2016 16:00

Místo konání Křižovatka ulic Kozí, Haštalská, U obecního dvora, Vězeňská, Kozí plácek, Praha 1

Autor Otakar Pištora

Program