Adventní zpívání

Datum a čas konání 24.11.2016 18:00

Místo konání před Betlémskou kaplí, Betlémské náměstí

Autor Otakar Pištora

Program

sbor ZŠ Vojtěšská, ZŠ Vodičkova, Kouzelník, Pořipský žesťový kvintet